Installationsföretaget med de stora resurserna och kompetens

Vi är installationsföretaget med stor kompetens och erfarenhet inom el, tele, data och stadsnätsbyggande. Med våra 30 duktiga medarbetare och 20 servicebilar är vi snabbt på plats för att hjälpa våra kunder. Vårt arbete bedrivs alltid av erfaren och certifierad personal i enlighet med våra höga miljö- och kvalitetskrav. Det garanterar att våra installationsarbeten alltid ger önskat resultat för våra kunder. Eddima Teknik AB tillhör ett av de snabbast växande företagen i Sverige och har blivit utsedd till ett av Sveriges Gasellföretag 2016.

Certifierade enligt ISO 9001, 14001 samt 18001

Eddima Teknik AB är är certifierade enligt:
ISO 9001 – Kvalitetsledning
ISO 14001 – Miljöledningssystem
OHSAS 18001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

16-frilagd