Elinstallationer

Eddima är din pålitliga partner för elinstallationer och heltäckande elservice. Vi har bred kompetens och omfattande erfarenhet inom alla typer av elsystem i bostäder, kontor och industrilokaler i hela Östergötland. Som kund hos oss kan du alltid förvänta dig professionell service och elinstallationer till en låg kostnad.

Din heltäckande partner för elinstallationer

Att bygga eller renovera en fastighet kräver noggrann planering, och därför är vi med dig från dag ett. Vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster, från installation av el och belysning i hemmet eller verksamheten till service och underhåll av större elanläggningar. Oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering kan du räkna med att våra erfarna elektriker utför arbetet med högsta kvalitet och säkerhet.

Elinstallationsföretag för alla behov

På Eddima sköter vi säkra elinstallationer och pålitlig elservice för privatpersoner, företag och myndigheter. Det gäller exempelvis:

  • bostäder
  • handel
  • industri
  • kontor
  • förvaltningsanläggningar.

Vi utför både stora och små elinstallationer över hela Östergötland – allt från helhetslösningar till mindre installationer i befintliga anläggningar. Vi arbetar med alla typer av el- och säkerhetsanläggningar. Som kund hos oss kan du vara trygg med att vi tar hand om allt från försäljning och projektering till installation och regelbunden service.

Skräddarsydda elinstallationer

Med certifierade elektriker i teamet kan vi garantera ett säkert slutresultat. Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud inom elservice till både företag och offentlig sektor i hela regionen. Med ett tätt samarbete som grund skräddarsyr vi en lösning utifrån dina behov och önskemål. Om du vill spara pengar på energibesparingsåtgärder kan vi även se över er anläggning och komma med tips och råd

Starkströmsinstallationer

Starkströmsinstallationer omfattar elektriska system och nätverk som hanterar höga strömnivåer. Dessa elinstallationer används för att förse byggnader, industrier och infrastruktur med elektrisk kraft för att driva maskiner, belysning, uppvärmning och övriga elektriska apparater. Starkströmsinstallationer inkluderar komponenter som

  • kablar
  • strömbrytare
  • säkringar
  • transformatorer
  • elkraftcentraler.

Säkerheten är av yttersta vikt inom starkströmsinstallationer för att minimera riskerna för elolyckor, brand och överbelastning. Regelbunden inspektion, underhåll och följsamhet med elektriska standarder är avgörande för att säkerställa en pålitlig och säker infrastruktur.

Spara energi med oss

Förutom att hantera elinstallationer hjälper vi även våra kunder att sänka sina elkostnader med energibesparingsåtgärder – en tjänst som garanterar ett tätt samarbete mellan dig och våra erfarna och certifierade tekniker. Med hjälp av avancerad mätteknik övervakar vi din elanläggning och kartlägger förbrukningstoppar och dalar under dygnet. Vi kan även spåra övertoner, som kan orsaka onödig värmeutveckling i kablar, neutralledare och säkringar. Tillsammans ringar vi in ert specifika problem och kommer fram till en lösning som gör skillnad.