Våra tjänster

Hur mår din el-anläggning?

Med våra moderna besiktnings instrument utför vi en grundlig besiktning av din elanläggning enligt EIO-Eltest.

Våra tjänster

Tekniska tjänster inom El, Tele och Data

Vi erbjuder installation av el, tele och datanätverk av utbildad och certifierad personal med mångårig erfarenhet inom bostäder, handeln, kontor, industri och förvaltningsanläggningar.

Tack vare den höga servicenivån och kvalitén i våra genomförda arbeten väljer allt fler företag att anlita oss. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi även kan hjälpa ditt företag.

Eddima utför installationer av El, Tele & Data

Elinstallationer

Vi erbjuder elinstallationer under behöriga elinstallatörer med lång erfarenhet från installationer inom bostäder, handeln, industri samt kontor och förvaltningsanläggningar.

Datanätinstallationer

Vi erbjuder installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele och datanätverk av certifierad personal med mångårig erfarenhet från installationer inom kontor samt industri och förvaltningsanläggningar.

Stadsnätinstallationer

Vi erbjuder totalleverans från projektering till driftsatt anläggning. Här finns mycket erfarenhet och kunskap kring hur man på bästa sätt bygger upp fibernät i stadsnätsmiljö, sk. stadsnät. Tack vare våra goda kunskaper inom området är det många aktörer som vänder sig till oss när nya stadsnät ska planeras och utvecklas.

Vi har bland annat byggt upp vårt eget stadsnätet i Söderköping, SörpNet, som vi förvaltar och ständigt utvecklar.

Telesystem

Moderna telesystem byggs i dag på strukturerade och framtidssäkra kabelsystem av koppar eller fiberkabel. Framtidssäkra stamnät i infrastruktur byggs uteslutande med fiberkablar. Eddima Teknik AB har installerat fibersystem sedan 1990 och följer hela tiden utvecklingen i framkant för att erbjuda våra kunder de allra bästa och säkraste lösningarna. Vår mycket meriterade teleavdelning erbjuder samtidigt service och installationer både på analoga och digitala telesystem.

Laddstationer

Vi installerar marknadens mest kompletta laddsystem för privatpersoner och företag från Zaptec. Eddima hanterar ansökan av skattereduktionen Grön Teknik åt privatpersoner som innebär en reducering på 50% för kostnaden av installation och material.

Vill du ha vår installationshjälp?
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping