Telesystem

Moderna telesystem byggs i dag på strukturerade och framtidssäkra kabelsystem av koppar eller fiberkabel. Framtidssäkra stamnät i infrastruktur byggs uteslutande med fiberkablar. Eddima Teknik AB har installerat fibersystem sedan 1990 och följer hela tiden utvecklingen i framkant för att erbjuda våra kunder de allra bästa och säkraste lösningarna. Vår mycket meriterade teleavdelning erbjuder samtidigt service och installationer både på analoga och digitala telesystem.