Elinstallationer

Vi erbjuder elinstallationer under behöriga elinstallatörer med lång erfarenhet från installationer inom bostäder, handeln, industri samt kontor och förvaltningsanläggningar.

Vi erbjuder även t.ex:

Termografering

Med vår moderna värmekamera kan vi genomsöka er elanläggning för att lokalisera överbelastningar och glappkontakter som ger upphov till överhettning. Översyn av elcentraler samt automatikskåp på regelbunden basis kan bespara er många otrevliga oförutsedda driftstopp.

Loggning

Med vår loggningsutrustning kan vi övervaka er elanläggning för att dokumentera var och när ni har era förbrukningstoppar och dalar under dygnet. Med utrustningen kan vi även hitta övertoner. Oförklarlig varmgång i kablar, neutralledare samt säkringar kan vara ett tecken på övertoner i anläggningen. Tillsammans kan vi ringa in just ert problem och komma fram till en lösning.

Energibesparing

Vill ni spara pengar? Låt oss se över er anläggning för energibesparingsåtgärder. Vi har ett tätt samarbete med kyl- och ventilationsteknisk kunnig personal och kan erbjuda en totallösning på er anläggning vad gäller el-, värme- och kylbesparingar.