En ny lyckad ISO-certifiering är nu genomförd av SBC, Scandinavian Business Certification AB.

Arbetet med kvalitetssystemet borgar för en sund utveckling och leder till hållbara mål och kvalitet för våra kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Vi är certifierade enligt:

  • ISO 9001 – Kvalitetsledning
  • ISO 14001 – Miljöledningssystem
  • OHSAS 18001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete