Elinstallationer för företag och industri

Eddima finns alltid redo att hjälpa er med elen, oavsett storleken på ditt projekt. Med lång erfarenhet i branschen utför vi professionella elinstallationer för företag, industrier, lantbruk och myndigheter i hela Östergötland. Som er kompletta och erfarna elinstallatör tar vi hand om hela processen, från början till slut.

Säkra elinstallationer för företag, industrier och myndigheter

Elinstallationer för företag, industri och andra verksamheter kräver rätt expertis och utrustning, speciellt i miljöer där det finns brandrisk.

Med lång erfarenhet och välutbildade elektriker kan vi på Eddima hantera allt från mindre arbeten till stora och komplexa projekt. Det kan exempelvis handla om att montera eluttag, installera elutrustning eller hantera helhetsprojekt vid nybyggnation eller renovering. Generellt sett leder våra elarbeten till en förbättrad arbetsmiljö, funktionalitet och ökad energieffektivitet.

Eddima ansvarar för säkerheten

Elinstallationer för företag, industrier, lantbruk och myndigheter ska alltid utföras på ett sätt som garanterar ett fullständigt skydd mot olyckor på arbetsplatsen. Ansvaret för att det sker säkert ligger hos oss, och vi löser detta genom att:

  • utreda förutsättningarna för arbetet noggrant
  • säkerställa att elinstallationen utförs enligt gällande standarder
  • se till att allt arbete utförs av certifierade elinstallatörer.

Elinstallationer i lantbruk – Skydda din gård

Inom lantbruk finns det en uppsjö av risker för olika sorters farliga strömolyckor. Det är vanligt att elutrustning i lantbruksmiljöer utsätts för mycket slitage och förvaras i dammiga och brandfarliga utrymmen. Därför är det viktigt att se till att elinstallationerna utförs professionellt. Eddima består av ett kunnigt team av certifierade elektriker med lång erfarenhet av elinstallationer för lantbruksföretag över hela Östergötland. Vi hjälper dig gärna med en skräddarsydd lösning för din lantbruksgård.

Spara energi med Eddima

Utöver att hantera elinstallationer för industri-, företags-, lantbruks- och myndighetskunder hjälper vi även till med energibesparande åtgärder. Då etablerar vi ett tätt samarbete med dig som kund för att övervaka er elanläggning och analysera era förbrukningsmönster med avancerad mätteknik.

Hör av dig om du vill spara energi med oss eller behöver hjälp med en elinstallation i dina lokaler eller på din lantbruksgård.