Teleinstallationer

Tele-
installationer

Eddimas mycket meriterade teleavdelning erbjuder samtidigt service och installationer både på analoga och digitala telesystem.

Moderna telesystem byggs i dag på strukturerade och framtidssäkra kabelsystem av koppar eller fiberkabel. Framtidssäkra stamnät i infrastruktur byggs uteslutande med fiberkablar. Eddima Teknik AB har installerat fibersystem sedan 1990 och följer hela tiden utvecklingen i framkant för att erbjuda våra kunder de allra bästa och säkraste lösningarna.

Eddimas mycket meriterade teleavdelning erbjuder samtidigt service och installationer både på analoga och digitala telesystem.

Moderna telesystem byggs i dag på strukturerade och framtidssäkra kabelsystem av koppar eller fiberkabel. Framtidssäkra stamnät i infrastruktur byggs uteslutande med fiberkablar. Eddima Teknik AB har installerat fibersystem sedan 1990 och följer hela tiden utvecklingen i framkant för att erbjuda våra kunder de allra bästa och säkraste lösningarna.

Vi erbjuder

Certifierad personal

Vi erbjuder installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele och datanätverk av certifierad personal med mångårig erfarenhet från installationer inom kontor samt industri och förvaltningsanläggningar.

100% kvalité

  • Alla installationer avprovas med certifieringsinstrument enligt gällande standard.

  • Våra teleinstallationer byggs med den senaste tekniken för att möta kundens växande behov.

  • Alla våra instrument kalibreras regelbundet enligt ISO-standard.

Vill du ha vår installationshjälp?
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Hos oss är ni i trygga händer

Eddima Teknik AB är är certifierade enligt:

  • ISO 9001 – Kvalitetsledning

  • ISO 14001 – Miljöledningssystem

  • ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping