Fiberinstallation – stadsnät

Fiberinstallation – stadsnät

Vi erbjuder totalleverans från projektering till driftsatt anläggning.

Hos oss på Eddima finns stor erfarenhet och mycket kunskap om hur man på bästa sätt bygger upp fibernät i stadsnätsmiljö, så kallade stadsnät. Tack vare våra goda kunskaper inom området är det många aktörer som vänder sig till oss när nya stadsnät ska planeras och utvecklas. På Eddima har vi bland annat byggt upp stadsnätet i Söderköping, SörpNet, som vi ansvarar för och ständigt utvecklar. Vi erbjuder totalleverans från projektering till driftsatt anläggning. Vi på Eddima arbetar med, och erbjuder,

 • förläggning
 • blåsning
 • svetskarvning.

Detta innebär förläggning av markkanlistation och blåsning av optokabel med egen utrustning, På Eddima arbetar vi även med kontrollmätning av optofiber och felsökning med optisk laser och OTDR-instrument. Allt dokumenteras och överlämnas helt efter kundens önskemål. På Eddima har vi den senaste tekniken och de senaste verktygen för noggrann och effektiv inmätning av installationer. Allt dokumenteras och överlämnas helt efter kundens önskemål.

Vi erbjuder totalleverans från projektering till driftsatt anläggning.

Hos oss på Eddima finns stor erfarenhet och mycket  kunskap om hur man på bästa sätt bygger upp fibernät i stadsnätsmiljö, så kallade stadsnät. Tack vare våra goda kunskaper inom området är det många aktörer som vänder sig till oss när nya stadsnät ska planeras och utvecklas. På Eddima har vi bland annat byggt upp stadsnätet i Söderköping, SörpNet, som vi ansvarar för och ständigt utvecklar. Vi erbjuder totalleverans från projektering till driftsatt anläggning. Vi på Eddima arbetar med, och erbjuder, 

 • förläggning
 • blåsning
 • svetskarvning.

Detta innebär förläggning av markkanlistation och blåsning av optokabel med egen utrustning, På Eddima arbetar vi även med kontrollmätning av optofiber och felsökning med optisk laser och OTDR-instrument. Allt dokumenteras och överlämnas helt efter kundens önskemål. På Eddima har vi den senaste tekniken och de senaste verktygen för noggrann och effektiv inmätning av installationer. Allt dokumenteras och överlämnas helt efter kundens önskemål.

Vi erbjuder

Bredband – stadsnät

Bredband via stadsnät är en modern och pålitlig teknologi för att leverera snabbt och stabilt internet till både bostäder och företag i städer och förorter. Stadsnät är ett fiberoptiskt nätverk som sträcker sig genom stadens infrastruktur, inklusive gator och byggnader. Bredband via stadsnät erbjuder och ger flera fördelar jämfört med traditionella bredbandslösningar. Med bredband via stadsnätet kan användare nyttja blixtsnabbt internet med höga hastigheter för nedladdning och uppladdning av data. Den fiberoptiska tekniken möjliggör överföring av stora mängder information med minimal fördröjning, vilket är idealiskt för

 • streaming
 • online-spel
 • videokonferenser.

Stabiliteten är en annan viktig fördel med bredband och stadsnät. Eftersom fiberoptiska kablar är mindre känsliga för störningar och elektrisk interferens jämfört med kopparledningar blir uppkopplingen vanligtvis pålitligare och mindre benägen att påverkas av väder eller andra yttre faktorer. Säkerheten är också hög när det gäller bredband via stadsnät. Denna typ av nätverk erbjuder oftast bättre skydd mot intrång och dataskyddshot jämfört med trådlösa lösningar.

Skalbart och framtidsinriktat

En positiv aspekt med bredband stadsnät är att det är skalbart och framtidsinriktat. Eftersom fiberoptiska kablar har kapacitet att hantera ökande datamängder, kan nätverket enkelt uppgraderas för att möta framtida krav och tekniska framsteg. Bredband via stadsnät erbjuder

 • höga hastigheter
 • pålitlig uppkoppling
 • stark säkerhet
 • skalbarhet.

Det gör det till ett av de mest avancerade och attraktiva bredbandsalternativen för moderna städer och tätorter.

Installera öppen fiber och fiber för stadsnät

Att installera öppen fiber för stadsnät är en process som innebär att ansluta hushåll och företag till snabb och pålitlig internetanslutning. Öppen fiber är en infrastruktur där flera tjänsteleverantörer kan erbjuda bredbands- och internetanslutningar till slutanvändare. Installationsprocessen innebär att innan den påbörjas genomförs noggrann planering av nätverket. Detta inkluderar att kartlägga rutter, identifiera anslutningspunkter och säkerställa att infrastrukturen möter de tekniska kraven.

För att lägga fiberoptiska kablar utförs markarbeten, vilket innebär att grävning eller borrning kan vara nödvändigt för att lägga kablarna under marken och ansluta olika områden. De fiberoptiska kablarna dras genom ledningar eller rör som placerats under marken. Denna process säkerställer att kablar skyddas från yttre påverkan och miljöfaktorer. Fiber för stadsnät ansluts till nodstationer, dessa nodstationer installerar på strategiska platser för att koppla samman fibernätverket. Stationerna fungerar som knutpunkter där fibern från olika områden samlas för att distribueras vidare. Fiberoptiska kablar dras sedan från nodstationer till enskilda fastigheter, installationen sker vanligtvis genom att man drar kablar från nodstationer till en anslutningspunkt i fastigheten, vanligtvis en anslutningsbox.

När kablarna sedan är korrekt anslutna och installerade så aktiveras anslutningen via tjänsteleverantören. Konfigurationen av nätverksutrustning och modem görs för att säkerställa en stabil och snabb internetanslutning. När allt sedan är klart kan du som kund sedan ansluta dina enheter till det nya fibernätverket och börja dra nytta av den höghastighetsinternetanslutningen.

Kontrollmätning av optofiber samt felsökning med optisk laser och OTDR- instrument. Allt dokumenteras och överlämnas helt efter kundens önskemål.

Pålitlig och snabb internetanslutning ­– möjliggör en rad digitala tjänster för både hushåll och företag

Installation av öppen fiber och fiber för stadsnät innebär

 • noggrann planering
 • markarbeten
 • kabeldragning
 • anslutning via nodstationer
 • anslutning via fastigheter
 • aktivering och konfigurering av utrustning.

Resultatet blir en pålitlig och snabb internetanslutning som möjliggör en rad digitala tjänster för både hushåll och företag.

Varmt välkommen till oss på Eddima!

Vill du ha vår installationshjälp?
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping