Stadsnätsinstallationer

Stadsnät-installationer

Vi erbjuder totalleverans från projektering till driftsatt anläggning.

Hos oss på Eddima finns mycket erfarenhet och kunskap kring hur man på bästa sätt bygger upp fibernät i stadsnätsmiljö, sk. stadsnät. Tack vare våra goda kunskaper inom området är det många aktörer som vänder sig till oss när nya stadsnät ska planeras och utvecklas. Vi har bland annat byggt upp stadsnätet i Söderköping, SörpNet, som vi ansvarar för och ständigt utvecklar.

Vi erbjuder totalleverans från projektering till driftsatt anläggning.

Hos oss på Eddima finns mycket erfarenhet och kunskap kring hur man på bästa sätt bygger upp fibernät i stadsnätsmiljö, sk. stadsnät. Vi har bland annat byggt upp stadsnätet i Söderköping, SörpNet, som vi ansvarar för och ständigt utvecklar. Tack vare våra goda kunskaper inom området är det många aktörer som vänder sig till oss när nya stadsnät ska planeras och utvecklas.

Vi erbjuder

Förläggning, blåsning och svetsskarvning

Förläggning av markkanalisation samt blåsning av optokabel med egen utrustning.

Kontrollmätning & driftsättning

Kontrollmätning av optofiber samt felsökning med optisk laser och OTDR- instrument. Allt dokumenteras och överlämnas helt efter kundens önskemål.

GPS-inmätning

Vi har den senaste tekniken och verktygen för en noggrann och effektiv inmätning av installationer. Allt dokumenteras och överlämnas helt efter kundens önskemål.

Vill du ha vår installationshjälp?
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping