Fibernätsinstallationer

Fibernätsinstallationer

Installera fibernät

På Eddima har vi en mycket meriterande fibernätsavdelning där vi erbjuder service och installationer, både på analoga och digitala telesystem. Moderna telesystem byggs idag på strukturerade och framtidssäkra kabelsystem av koppar eller fiberkabel, men kopparnät avvecklas mer och mer, vilket gör att fiberkabel har en mer central roll. Vi på Eddima Teknik AB har installerat fibersystem och fibernät sedan 1990, och arbetar med stadsnät, ett större och mer avancerat nät. På Eddima följer vi hela tiden utvecklingen i framkant för att erbjuda våra kunder både det allra bästa och de säkraste lösningarna inom fibernätsinstallationer.

Vilka vänder vi oss till?  

 Vi på Eddima har certifierad personal med mångårig erfarenhet av att installera fibernät. Vi vänder oss till

 • nätägare
 • energibolag
 • stadsnät
 • företag
 • industri
 • förvaltningsanläggningar.

 Varmt välkommen att kontakta oss när ni är i behov av att installera fibernät och fibernätsinstallationer. 

Installera fibernät

På Eddima har vi en mycket meriterande fibernätsavdelning där vi erbjuder service och installationer, både på analoga och digitala telesystem. Moderna telesystem byggs idag på strukturerade och framtidssäkra kabelsystem av koppar eller fiberkabel, men kopparnät avvecklas mer och mer, vilket gör att fiberkabel har en mer central roll. Vi på Eddima Teknik AB har installerat fibersystem och fibernät sedan 1990, och arbetar med stadsnät, ett större och mer avancerat nät. På Eddima följer vi hela tiden utvecklingen i framkant för att erbjuda våra kunder både det allra bästa och de säkraste lösningarna inom fibernätsinstallationer.

Vilka vänder vi oss till?  

 Vi på Eddima har certifierad personal med mångårig erfarenhet av att installera fibernät. Vi vänder oss till

 • nätägare
 • energibolag
 • stadsnät
 • företag
 • industri
 • förvaltningsanläggningar.

 Varmt välkommen att kontakta oss när ni är i behov av att installera fibernät och fibernätsinstallationer. 

Vi erbjuder

Fibersystem

Fibersystem har revolutionerat telekommunikationsbranschen genom att möjliggöra snabb och pålitlig

 • internetuppkoppling
 • telefoni
 • datatjänster.

Dessa nätverk har en imponerande förmåga att överföra stora mängder data över hundratals kilometer utan att förlora kvalitet eller signalstyrka. Detta har gjort fibersystem till det bästa valet för långdistanskommunikation, särskilt över hav och kontinenter. Förutom hög kapacitet och pålitlighet har fibersystem också en fördel när det gäller säkerhet. Eftersom ljuset inte läcker ut ur fibrerna blir det mycket svårt att avlyssna eller störa dataöverföringen utan att upptäckas. Fibersystem används inte bara i traditionella telekommunikationsnät, utan även inom andra områden som sensorer och industriteknik. Dess

 • låga vikt
 • immunitet mot elektromagnetiska störningar
 • snabb överföringshastighet,

gör det idealiskt för många olika applikationer. Fibersystem, även känt som fiberoptiska nätverk eller optiska fibrer, är en avancerad teknologi för datakommunikation och överföring av information. I stället för traditionella kopparledningar använder fibersystem tunna, flexibla och genomskinliga glas- eller plasttrådar för att sända ljusimpulser som bär data över långa avstånd med enastående hastighet och tillförlitlighet.

Fibersystem – ryggraden i den moderna kommunikations-infrastrukturen

Fibersystem har blivit ryggraden i den moderna kommunikationsinfrastrukturen, och dess användning förväntas fortsätta växa och utvecklas för att möta de ökande behoven av en uppkopplad värld. Det fortsätter forma vår globala kommunikation och teknologiska framtid genom att erbjuda hög

 • kapacitet
 • säkerhet
 • pålitlighet. 

Telesystem

Telesystem är en övergripande term som avser system och infrastruktur för telekommunikation, vilket är överföring av information över avstånd. Telesystem är en äldre teknik som lever kvar, men i mycket mindre utsträckning än fibersystem. Telesystem omfattar en mängd teknologier och tjänster som möjliggör kommunikation mellan människor och enheter på olika platser. Ett telesystem involverar huvudaspekter så som

 • nätverksinfrastruktur (GSM, 3G, 4G och 5G)
 • kommunikationsprotokoll
 • tjänster och applikationer
 • utrustning och enheter
 • säkerhet och integritet
 • utveckling och innovation.

Telesystem är en omfattande term som omfattar alla aspekter av kommunikation över avstånd, från infrastruktur och protokoll till tjänster och innovationer.

Kostnad för att installera fiber?

Vi på Eddima arbetar med 100 % kvalitet och alla installationer provas med certifieringsinstrument enligt gällande standard. Priset för att installera fiber varierar beroende på

 • plats
 • längd på kabeldragningen
 • befintlig infrastruktur.

Våra telestationer byggs med den senaste tekniken för att möta kundernas växande behov. Eftersom kostnaderna för fiberinstallation kan variera är det bästa att kontakta oss på Eddima för offert.

Certifierad personal

Vi erbjuder installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele och datanätverk av certifierad personal med mångårig erfarenhet från installationer inom kontor samt industri och förvaltningsanläggningar.

100% kvalité

 • Alla installationer avprovas med certifieringsinstrument enligt gällande standard.

 • Våra teleinstallationer byggs med den senaste tekniken för att möta kundens växande behov.

 • Alla våra instrument kalibreras regelbundet enligt ISO-standard.

Vill du ha vår installationshjälp?
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Hos oss är ni i trygga händer

Eddima Teknik AB är är certifierade enligt:

 • ISO 9001 – Kvalitetsledning

 • ISO 14001 – Miljöledningssystem

 • ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping