I vår strävan efter att alltid utvecklas och bli bättre och bredare i vår verksamhet förvärvades verksamheten i Elkraft Öst AB i januari 2013.

Genom detta uppköp knyter vi till oss en ny marknad och tre duktiga medarbetare som vi hoppas mycket på. Jonny Johansson anställes som arbetsledare hos oss och fortsätter att serva sina och våra kunder och vi ser stora utvecklingsmöjligheter för framtiden. Vår inriktning har under åren utvecklats starkt mot tele och datakommunikationsbranchen och nu får vi möjlighet att utveckla vår elavdelning lika starkt. Eddima Teknik AB har i och med detta uppköp 30 anställda.