Elinstallationer och elservice

Elinstallationer och elservice

Vi på Eddima erbjuder elinstallationer och elservice inom

 • bostäder
 • handel
 • industri
 • kontor
 • förvaltningsanläggningar.

Eddima utför både stora och små elinstallationer över hela Östergötland – allt från helhetslösningar till mindre installationer i befintliga anläggningar. Vi arbetar med alla typer av el- och säkerhetsanläggningar. Vi

 • säljer
 • projekterar
 • installerar
 • servar.

Eddima har alltid erfaren och certifierad personal, vilket garanterar dig som kund ett bra och säkert slutresultat. På Eddima erbjuder vi tjänster inom elservice till både företag och offentlig sektor i regionen. Vår personal är mycket uppskattad för sin breda kunskap och förmåga att hitta effektiva och hållbara lösningar på våra kunders unika behov. På Eddima kan vi se över er anläggning för energibesparingsåtgärder så att ni enklare kan spara pengar. Vi har ett tätt samarbete med kyl- och ventilationsteknisk kunnig personal och kan därför erbjuda en totallösning på er anläggning vad gäller el,- värme- och kylbesparingar.

Vi på Eddima erbjuder elinstallationer och elservice inom

 • bostäder
 • handel
 • industri
 • kontor
 • förvaltningsanläggningar.

Eddima utför både stora och små elinstallationer över hela Östergötland – allt från helhetslösningar till mindre installationer i befintliga anläggningar. Vi arbetar med alla typer av el- och säkerhetsanläggningar. Vi

 • säljer
 • projekterar
 • installerar
 • servar.

Eddima har alltid erfaren och certifierad personal, vilket garanterar dig som kund ett bra och säkert slutresultat. På Eddima erbjuder vi tjänster inom elservice till både företag och offentlig sektor i regionen. Vår personal är mycket uppskattad för sin breda kunskap och förmåga att hitta effektiva och hållbara lösningar på våra kunders unika behov. På Eddima kan vi se över er anläggning för energibesparingsåtgärder så att ni enklare kan spara pengar. Vi har ett tätt samarbete med kyl- och ventilationsteknisk kunnig personal och kan därför erbjuda en totallösning på er anläggning vad gäller el,- värme- och kylbesparingar.

Vi erbjuder

Svagströmsinstallationer

Svagströmsinstallationer refererar till elektriska system som hanterar låga nivåer av elektrisk ström, vanligtvis under 50 volt. Dessa installationer omfattar olika aspekter av elteknik, såsom

 • telekommunikation
 • dataöverföring
 • säkerhetssystem
 • ljud- och bildutrustning
 • automationsteknik.

Syftet med svagströmsinstallationer är att säkerställa pålitlig och säker överföring av signaler och data i olika applikationer. I dessa installationer används

 • kablar
 • kontakter
 • apparater
 • enheter,

som är speciellt utformade för att kunna hantera låga strömnivåer. Exempel på applikationer inkluderar nätverkskablar för

 • datorer
 • telefoni- och videokonferenssystem
 • brand- och inbrottslarm
 • CCTV-övervakning
 • ljudsystem i offentliga platser
 • hemautomation.

Dessa installationer är avgörande för att kunna upprätthålla effektiv kommunikation och säkerhet i olika miljöer. Svagströmsinstallationer innebär noggrann planering, design och installation för att säkerställa att signalöverföring och funktion är optimala. Felaktiga installationer kan leda till

 • signalstörningar
 • nedsatt funktionalitet
 • risker för säkerheten.

Vi på Eddima har engagerad och kunnig personal, och vi är certifierade enligt ISO 9001 kvalitetsledning, ISO 14001 miljöledningssystem och ISO 4500 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Starkströmsinstallationer

Starkströmsinstallationer refererar till elektriska system och nätverk som hanterar höga strömnivåer. Dessa installationer används för att förse

 • byggnader
 • industrier
 • infrastruktur

med elektrisk kraft för att driva

 • maskiner
 • belysning
 • uppvärmning
 • andra elektriska apparater.

Starkströmsinstallationer inkluderar komponenter som

 • kablar
 • strömbrytare
 • säkringar
 • transformatorer
 • elkraftcentraler.

Säkerheten är av yttersta vikt inom starkströmsinstallationer för att minimera riserka för elolyckor, brand och överbelastning. Regelbunden inspektion, underhåll och följsamhet med elektriska standarder är avgörande för att säkerställa en pålitlig och säker infrastruktur.

Anpassade elinstallationer då ny lag om lysrör tas fram

Under 2023 fasas lysrör och kompaktlysrör (T5 och T8) ut gradvis. Den första milstolpen av kompaktlysrör nåddes och påverkades från den 24 februari 2023.

Med utfasning menas att lysrören inte längre får importeras till EU eller tillverkas och att sättas på marknaden. Eftersom användningstiden för lysrör är lång så räknas utfasningen att pågå i fem (5) år. Det räknas på att livslängden på ett lysrör är cirka 20 000 timmar och man har haft det tänt cirka 10 timmar om dagen.

De ljuskällor som berörs innehåller kvicksilver, vilket är klassat som farligt ämne och som skadar både människor och djur. EU har därför bestämt att ljuskällor som innehåller kvicksilver ska fasas ut. En annan anledning är att ny teknik som LED är mer energieffektiv.

Det är Energimyndigheten som är ansvarig myndighet för Ekodesigndirektivet och Kemikalieinspektionen som ansvarar för RoHS-direktivet. Hos oss på Eddima är du i trygga händer och vi hjälper dig med rätt elinstallation och byte av lysrör på ett säkert och tryggt sätt.

Energibesparingsåtgärder

På Eddima kan vi se över er anläggning för energibesparingsåtgärder så att ni enklare kan spara pengar. Vi har ett tätt samarbete med kyl- och ventilationsteknisk kunnig personal och kan därför erbjuda en totallösning på er anläggning vad gäller el,- värme- och kylbesparingar. Med loggutrustning kan vi på Eddima övervaka er elanläggning för att dokumentera var och när ni har era förbrukningstoppar och dalar under dygnet. Med vår utrustning kan vi även hitta övertoner. Oförklarlig varmgång i kablar, neutralledare och säkringar kan vara ett tecken på övertoner i anläggningen. Tillsammans kan vi ringa in just ert problem och komma fram till en lösning.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Vill du ha vår installationshjälp?
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Hos oss är ni i trygga händer

Eddima Teknik AB är är certifierade enligt:

 • ISO 9001 – Kvalitetsledning

 • ISO 14001 – Miljöledningssystem

 • ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping