Laddstationer, laddstolpar och laddboxar till bostadsrättsförening

Behovet av att kunna ladda elbilar i hemmiljö ökar i takt med försäljningen av elbilar. När det blir fler medlemmar i en bostadsrättsförening vill de också ha ett bättre alternativ för själva laddningen av bilen. Vissa bostadsrättsföreningar kan dessutom ha lagkrav på att de ska tillhandahålla laddstolpar. Med en laddstolpe eller laddstation får du tillgång till individuell elmätning så att de medlemmar i bostadsrättsföreningen som har en elbil kan betala sin egen elförbrukning. På Eddima hjälper vi dig med installation av elbilsladdare till er bostadsrättsförening. Vi installerar

Att installera laddstationer, laddstolpar och laddboxar till bostadsrättsföreningar kan även höja fastighetens värde. En bostadsrättsförening med laddplatser är attraktiv för potentiella lägenhetsköpare och flera fastighetsmäklare bekräftar att det ger ett ökat intresse vid försäljning.

Vi erbjuder

Installera laddstolpar för brf

Vi på Eddima installerar laddstolpar från Zaptec. Laddstolpar kan monteras med två eller flera laddare, vilket gör att de passar bra för utomhusbruk och är bra laddstolpar för brf (bostadsrättsföreningar). Detta är en bra lösning eftersom du kan ladda din elbil med endast en laddare. Laddstolpar med två monterade laddare är dessutom mycket populära för bostadsrättsföreningar; anledningen är att det går att installera laddstolpen på ett sådant sätt att man kan ladda två bilar samtidigt.  

Installera laddbox för bostadsrättsföreningar

När man installerar laddboxar i en bostadsrättsförening dyker det självklart upp några frågor och funderingar:

  • alla i en bostadsrättsförening har inte bil
  • de som har bil kanske inte har en elbil
  • vissa kanske kör längre sträckor och laddar mer energi än de som kör kortare sträckor
  • vissa kanske har laddhydbrid och inte en elbil.

För styrelsen i en bostadsrättförening är denna nöt kanske inte så lätt att knäcka eftersom det inte finns många självklara vägar och alla vill inte ha en räkning på elbilsladdning i brf då, som nämnt ovan, alla inte har en elbil. Det som gör allt lite enklare är att anlita en extern partner för att hantera allt kring laddning och föreningen behöver normalt sätt inte lägga sig i. Det är bra med en modell där den som laddar betalar för förbrukad energi (kWh), när laddboxar i en bostadsrättsförening installeras.

Zaptec Go
Vill ni installera laddstationer, laddstolpar och laddboxar i er bostadsrättsförening?
Tveka inte att kontakta oss så ska vi hitta den bästa lösningen för er!
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Hos oss är ni i trygga händer

Eddima Teknik AB är är certifierade enligt:

  • ISO 9001 – Kvalitetsledning

  • ISO 14001 – Miljöledningssystem

  • ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping