Datanätinstallationer

Datanätinstallationer

Installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele och datanätverk

Vi på Eddima hjälper dig med installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele- och datanätverk. Vi är ett av regionens mest anlitade företag inom datanätsinstallationer, och har idag 30 medarbetare med lång erfarenhet av installation av datanät. På Eddima har vi haft en central roll när flera av regionens största datanät har byggts upp; vi har tagit med oss den kunskapen för att ge den till alla kunder som vänder sig till oss. Förutom att vara med vid uppbyggnaden av nya datanät är det många företag och organisationer som vänder sig till oss på Eddima för att få besiktningar och åtgärdsförslag på hur deras nuvarande datanät kan förbättras och säkras.

Installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele och datanätverk

Vi på Eddima hjälper dig med installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele- och datanätverk. Vi är ett av regionens mest anlitade företag inom datanätsinstallationer, och har idag 30 medarbetare med lång erfarenhet av installation av datanät. På Eddima har vi haft en central roll när flera av regionens största datanät har byggts upp; vi har tagit med oss den kunskapen för att ge den till alla kunder som vänder sig till oss. Förutom att vara med vid uppbyggnaden av nya datanät är det många företag och organisationer som vänder sig till oss på Eddima för att få besiktningar och åtgärdsförslag på hur deras nuvarande datanät kan förbättras och säkras.

Vi erbjuder

Installation av datanät

Vi erbjuder installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele -och datanätverk och installation av datanät av certifierad personal. På Eddima har vi mångårig erfarenhet från installation inom

  • kontor,
  • industri
  • förvaltningsanläggningar.

Alla installationer avprovas med certifieringsinstrument enligt gällande standard. Våra installationer av datanät byggs med den senaste tekniken för att vi ska kunna möta kundernas växande behov och alla våra instrument kalibreras regelbundet enligt ISO-standard.

Varmt välkommen till oss på Eddima!

Certifierad personal

Vi erbjuder installation av strukturerade och anpassade kabelsystem för tele och datanätverk av certifierad personal med mångårig erfarenhet från installationer inom kontor samt industri och förvaltningsanläggningar.

100% kvalité

  • Alla installationer avprovas med certifieringsinstrument enligt gällande standard.

  • Våra datanätsinstallationer byggs med den senaste tekniken för att möta kundens växande behov.

  • Alla våra instrument kalibreras regelbundet enligt ISO-standard.

Vill du ha vår installationshjälp?
Tjänster
Vilken av våra tjänster har du frågor kring?

Hos oss är ni i trygga händer

Eddima Teknik AB är är certifierade enligt:

  • ISO 9001 – Kvalitetsledning

  • ISO 14001 – Miljöledningssystem

  • ISO 45001 – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Eddima, det teknikbaserade installationsföretaget med säte i Norrköping och filial i Linköping